Tag : hindistan

HİNT SANATININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR? Hint sanatının en gelişmiş kolu mimarlıktır. Çok süslü ya­pılar, Hint mimarlığının karakteristiklerini açık seçik belir­tir. Başka türlü söylemek gerekirse, Hint mimarlığında belir­gin özellik aşırı ölçüde süslü bir üsluptur. Ancak bu aşırı süslü üslubun asla bayağılık ölçüsüne varmadığını da belirte­lim. Kilden ve ağaçtan yapılan ilk yapılar ortada kalmadığı için çok eski Hint ..

Read more

KAST SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI TEK ÜLKE NERESİDİR? Yirmibirinci yüzyılda bir milletin muhtelif sınıflara ayrılarak, bulunduğa sınıfa göre uygulama görmesi insana garip gelebilir. Toplumun bir kesiminin insan dahi sayılmadığı, insanlık onuruna yakışmıyacak bir uygulama gördüğü bir ülke vardır henüz yeryüzünde. Hindistan. Hindistan’da nüfusun çoğunluğunu meydana getiren Hindu’lar arasında kast sistemi diye adlandırılan, insan onuruna yakışmıyacak bir sistem, ..

Read more

SIFIRI KİM İCAT ETTİ? Belirli bazı şeyler gibi “sıfır”ın da icat edilmiş olduğunu belki hiç düşünmemişsinizdir. Gerçekte, insanlığın en bbüyük icatlarından biri budur. Sıfırın icadı, uzay çalışmalarının temeli diyebileceğimiz yüksek matematiğin gelişmesinde büyük bir etken olmuştur. Yaklaşık olarak onaltıncı yüzyıla kadar, Avrupa’da sayılarla yapılan işlemler için omen sistemi geçerliydi. Romen rakamları sisteminin basit bir sistem ..

Read more