Tag : göktürk

GOKTÜRKLER KİMDİR? Hunlar’ın batıya yönelmesi, Doğu Hun İmparatorluğunun yıkılmasından sonra olmuştur. Avrupa’yı dize getiren karşı konulmaz dalgalar halinde akınlar sonucu, Atilla’nın yönetiminde büyük bir İmparatorluk kurulmuştu. Ancak, aynı boydan ayrılan bazı gruplar Altay ve Tanrı dağları arasındaki çevreye gelip kondular. Bu dönemde Asya’nın bu kesiminde Cücenler (Avarlar) egemendi. Gelen Oğuz boyları başlangıçta Cücenler’in egemenliğini kabullendiler. ..

Read more