Tag : everest

EN BÜYÜK KITA HANGİSİDİR? Asya yerküredeki kıtaların en büyüğüdür. Kuzeyde” Kuzey Kutbu”ndan güneyde Ekvator kuşağına, doğudan batıya da 6700 mili aşkın genişliği olan bir alan üzerinde uzanır. Batıda Avrupa ile ve Afrika ile birleşir. Asyanın Afrika ile birleşmesi, Kızıl Deniz ve Akdeniz arasındaki çok dar bir toprak şeridi aracılığıyla olur. Dünyanın en yüksek ve en ..

Read more