Tag : elektroliz

ELEKTROLİZ NEDİR? Elektrik yasalarına temel olan ilkeye göre, pozitif sodyum iyonları negatif klor iyonları tarafından çekilir. Şekilde gösterildiği gibi kristal yapısında bir bileşim yaparlar. Burada meydana gelen bileşim sodyumklorür(NaCl)dür. Başka türlü söylemek gerekirse, bildiğimiz sofra tuzu oluşmuştur. Sodyum klorür kristalleri suda eritilirse, sodyum ve klor iyonları çözüşür, serbest kalır. Bu eriyik, elektriksel bakımdan bir iletkendir. ..

Read more