Tag : diyonisos

DAMOKLES KİMDİR? İsa’dan önce 4. yüzyılda Sirakuza’da yaşayan Damokles, o dönemde ülkeyi yöneten Diyonisos’un hizmetinde yetenekli bir askermiş. Kralların, hükümdarların yaşadıkları saraylara, onların sınırsız yetkilerine,görkemli giyimlerine bakarak çok mitli olduklarına inanır, kendi de aynı durumda olmadığı için yerinirmiş. Aynı sözleri Damokles’in ağzından duyan Kral Diyonisos gerçek anlamıyla bilge ve dürüst bir yöneticiymiş. Gerçeği ona öğretmek, ..

Read more