Tag : brahman

BRAHMANİZM NEDİR? Brahmanizm veya Brahmanlık, ana kaynağı Hindistan olan, burada gelişip yayılan büyük dinlerden biridir. Brahmanlık aynı zamanda toplumsal bir rejim, bir düzende sayılır. Güvenilir kaynaklar,bu dini inanış sisteminin Hindu toplumunun egemen kast’ı (tabakası) olan Brahmanlar tarafından meydana getirilen ve geliştirilen bir sistem olduğunu belirtir. Gene güvenilir kaynaklara göre, Brahmanizm, Hindistan’ın Aryalar tarafından istilasından sonra ..

Read more

KAST SİSTEMİNİN UYGULANDIĞI TEK ÜLKE NERESİDİR? Yirmibirinci yüzyılda bir milletin muhtelif sınıflara ayrılarak, bulunduğa sınıfa göre uygulama görmesi insana garip gelebilir. Toplumun bir kesiminin insan dahi sayılmadığı, insanlık onuruna yakışmıyacak bir uygulama gördüğü bir ülke vardır henüz yeryüzünde. Hindistan. Hindistan’da nüfusun çoğunluğunu meydana getiren Hindu’lar arasında kast sistemi diye adlandırılan, insan onuruna yakışmıyacak bir sistem, ..

Read more