Tag : aslanlı kapı

MİKEN UYGARLIĞI NEDİR? Eski Yunanistan’ın en eski kentlerinden biri olan Mikene Peloponez bölgesinde bir tepenin üzerinde kurulmuştu. Geçen yüzyıllarla, kentin tarihi efsane niteliğini aşmayan söylentiler halinde bize ulaşabilmiş ve Mikena’dan sadece kalenin kayalık duvarları kalmıştır. 1876 yılında Schliemann adındaki Alman arkeoloğun öncülüğü, kale duvarları içindeki beş büyük mezarın ortaya çıkmasında etken olmuştur. Mezarlarda bulunan hazineler ..

Read more