Tag : aristo

GÖKKUŞAĞI NEDİR? Tabiattaki en güzel görünümlerden biri, belki de birincisi “gök kuşağı” dır. Ta ilkel insanlardan beri, bu güzel görünümün hangi nedenle oluştuğu akılları kurcalamıştır. Büyük Yunan filozofu Aristo bile bunu açıklamağa çalışmış, güneş ışınlarının yağmurla yansıması olarak izah etmişti. Fakat Aristo yanılıyordu. İşin gerçeği şöyledir. Güneş ışığı veya alelade beyaz ışık, aslında bütün renklerin ..

Read more

ARİSTO KİMDİR? İsa’dan önce 384 ile 322 yılları arasında yaşayan Aristo, Eski Yunanistan’ın en büyük bilgelerinden, en ünlü filozoflarından biridir. Babası Nikomakhos, Makedonya Kralı II. Amintas’ın saray hekimiydi. Ege Denizinin kuzeydoğu kıyılarındaki Stagira’da doğan Aristo, on yedi yaşındayken geldiği Platon(Eflatun)’un Akademisi’nde yirmi yıl öğrencilik etti. Burada mantık ve metafizik çalışmalarının dışında, hukuk, matematik, astronomi ve ..

Read more