Tag : abbasiler

ABBASİLER KİMDİR? Hz. Muhammed’in ölümünden sonra, sırasıyla Ebu bekir, Ömer, Osman ve Ali halifelik ettiler. Fakat Ali’nin halifeliği döneminde, Suriye Valisi Muaviye duruma egemen olarak halifeliği ele geçirdi. Bu tarihten itibaren, halifelik Emeviler’e geçmiş oldu. İslamın Peygamberi ve ailesinin büyük düşmanı olan Emeviler’in uyguladığı kanlı politika, sırf aile çıkarlarını gözeterek çevirdikleri entrikalar, özellikle Arap asıllı ..

Read more