Tag : yeniçeri

HACI BEKTAŞ VELİ KİMDİR? Bektaşî tarikatının kurucusu olan Hacı Bektaş Veli 1209 yılında Horasan’da Nişabur’da doğmuştur. İslamın 4.Halifesi Hz.Ali soyundan geldiği söylenir. Moğollar’ın baskısından, zorbalığından kaçmak isteyen birçok Türkmenle beraber Anadolu’ya göç eden Hacı Bektaş Velî, şimdiki Hacıbektaş ka­sabasına yerleşmiştir. Hacı Bektaş’ın “Hacı” olması, güveni­lir kaynaklara göre Anadolu’ya gelmesinden öncedir. Burada Baba İshak’a mürit olmuş, ..

Read more

VAKA-I HAYRİYE NEDİR? Osmanlı tahtına oturan yirmisekizinci Padişah Üçüncü Selim, güvenilir kaynaklara göre daha on iki yaşındayken Yeniçeri ocağının ne derece bozulduğunu farketmiş, bu konuda babası III. Mustafa ile şöyle bir konuşma yapmıştı: -Küffarın hakkından gelmek için yeni bir ordu hazırlamak, Yeniçeri Ocağını bozulmuş düzeniyle ortadan kaldırmak gerek. Ne yazık ki tahta geçtiğinde bu yolda ..

Read more

KAPIKULU ASKERİ NEDİR? Osmanlı İmparatorluğunun daimi ordusu Kapıkulu piyadeleri ve Kapıkulu süvarileri olmak üzere ikiye ayrılırdı. Bu iki sınıfa birden Kapıkulu adı verilirdi. Kapıkulu piyadeleri ocak adı verilen yedi bölüme ayrılmıştı. Bunlardan Yeniçeri ocağı diğer bölümlerden çok daha değişik bir görünümdeydi. Başlangıçta Osmanlı Ordusunun gözbebeği olan yeniçeri ocağı zamanla yozlaşmış ve devletin başına dert olmuştur. ..

Read more